دانلود نرم افزارهای ضروری :: فشرده ساز ها    صفحه اصلی

Title [برای دانلود روی عنوان آن کلیک کنید] Version Description [برای مشاهده توضیحات کامل،موس را روی متن نگه دارید] Category Extra Title/Link
  WinRAR 5.9 x86-x64 compress,folder,unrar,decompress,size,decrease,windows,rarlab,وین رر,رار,فشرده,اکسترکت,extract,زیپ,zip فشرده ساز   Compressors
  7-Zip Latest x64 7z,7zip,unzip,isz,compress,hight,standard,فشرده ساز,اجرایی,سون زد فشرده ساز قدرتمند سون زیپ   Compressors Latest x86
  KGB Archiver Latest archive,zip,rar,compress فشرده ساز   Compressors