دانلود نرم افزارهای ضروری :: ابزارهای مربوط به لینوکس    صفحه اصلی

Title [برای دانلود روی عنوان آن کلیک کنید] Version Description [برای مشاهده توضیحات کامل،موس را روی متن نگه دارید] Category Extra Title/Link
  PuTTY Latest x64 ssh,linux,command,winscp,اس اس اچ,کامند,دستور,لینوکس مدیریت اتصال اس اس اچ به سرور لینوکس   Linux Latest x86
  PuTTY Portable Latest x86 linux,commands,ssh,tunnel,tunel,پوتی,اس اس اچ,لینوکس مدیریت اتصال اس اس اچ به سرور لینوکس   Linux Latest x64
  WinSCP Latest ssh,putty,tunnel,linux,puty,اس اس اچ,کامند,دستور,لینوکس,اجرا,شل,انتقال,transfer,shell,sftp,commands ابزار مدیریت فایلهای لینوکسی از ویندوز   Linux Alternative Link