دانلود نرم افزارهای ضروری :: ابزارهای مربوط به لینوکس    صفحه اصلی

Title [برای دانلود روی عنوان آن کلیک کنید] Version Description [برای مشاهده توضیحات کامل،موس را روی متن نگه دارید] Category Extra Title/Link
  PuTTY Latest x64 مدیریت اتصال اس اس اچ به سرور لینوکس   Linux Latest x86
  PuTTY Portable x64-0.72 مدیریت اتصال اس اس اچ به سرور لینوکس   Linux x86-0.72
  WinSCP Latest ابزار مدیریت فایلهای لینوکسی از ویندوز   Linux