متأسفانه بسیاری از كاربران ویندوز از یك شكاف امنیتی موجود در تنظیمات شبكه كامپیوتر بی اطلاع هستند.

تنظیمات معمول شبكه در ویندوز به شرح زیر است:

Client

for Microsoft Networks

file and printer sharing for Microsoft Networks

NET BEUI Protocol

Internet Protocol TCP/IP

اگر در تنظیمات ویندوز شما NetBIOS مجاز باشد یك مشكل امنیتی در TCP/IP دارید.

ممكن است فایلهای شما در كل اینترنت به اشتراك گذاشته شوند بدون انكه شما مایل به این عمل باشید.

Work Group name , Computer name , Logn name برای دیگران قابل مشاهده است.

فایلهای شما می توانند در كل اینترنت به اشتراك گذاشته شود.

كامپیوترهایی كه به هیچ شبكه ای متصل نشده اند هم می توانند در معرض خطر باشند زمانیكه برای اولین بار به اینترنت متصل می شوید تنظیمات شبكه شما تغییر می كند.

حل مشكل:

برای كاربران ویندوز۲۰۰:

با disable كردن NetBIOS در TCP/IP می توانید مشكل را حل كنید:

ویندوز اكسپیلورر را باز كنید.

روی My Network places راست كلیك كنید.

properties را انتخاب كنید.

روی Locol Are a Network راست كلیك كنید.

properties را انتخاب كنید.

Internet protocol TCP/IP را انتخاب كنید.

روی properties كلیك كنید.

روی Advanced كلیك كنید.

وارد قسمت WINS شوید.

Disable NetBIOS over TCP/IP را انتخاب كنید و OK را كلیك كنید

اگر برای شما پیغامی به صورت