یکی از امکانات بسیار عالی که Dropbox از آن پشتیبانی می کند، قابلیت هماهنگ سازی خودکار عکس ها و ویدئوهای تلفن همراه یا دیگر دستگاه های قابل حمل با کاربری شما در این سروی


ادامه مطلب