هنر ترکیب تصاویر در فتوشاپ و ایجاد تصاویر ترکیبی یکی از جذاب ترین کارها در فتوشاپ است که فنون خاص خود را دارد، اما اولین کار برای شروع میکس و ترکیب تصاویر، انتقال یک

تصویر روی تصویر دیگر است؛ زیرا هنگام باز کردن تصاویر، هریک در سند جداگانه و مستقل از دیگری باز خواهد شد. در این شمـــاره قصد داریم با روش های انتقال یک تصویر روی تصویر دیگر و شروع کار ترکیب تصاویر آشنا شویم.

در نسخه CS۴ فتوشاپ تغییر بزرگی در نحوه دسترسی به اسناد و تصاویر باز شده در محیط فتوشاپ ایجاد شد و آن اضافه شدن حالت Tab در باز شدن تصاویر در محیط فتوشاپ است. بنابراین در صورتی که شما کاربر نسخه های پایین تر از CS۴ فتوشاپ باشید، محیط متفاوت تری از محیط نمایش داده شده در این آموزش را خواهید دید. البته در نسخه های جدید فتوشاپ نیز امکان انتخاب حالت باز شدن صفحات در حالت جدید(Tab) یا در حالت قدیمی (Float) وجود دارد. به این منظور باید به قسمت Preferences از منوی Edit بروید و بخش Interface را انتخاب کنید.

برای دسترسی سریع به پنجره preferences می توانیم از کلیدهای ترکیبی Ctrl K نیز استفاده کنیم. پس از باز کردن قسمت Interface در بخش Panels