نرم افزارهای مختلفی برای ضبط صدا از میکروفن یا مکالمات صورت گرفته در نرم افزارهایی همچون اسکایپ وجود دارد، اما کمتر نرم افزاری وجود دارد که بتواند هر صدایی در رایا


ادامه مطلب