اولین و مهمترین مرحله در درمان هر بیماری تشخیص است و سفالومتری درتشخیص مشكلات ارتودنسی و جراحی ارتودنسی از اهمیت به سزایی برخوردار است .

در دندانپزشكی از كامپیو

تر به صورت گسترده ای بهره برداری می شود كه شامل موارد متعددی از جمله تشكیل پرونده ، بایگانی دیجیتالی رادیوگرافی ، فتوگرافی و پیشگویی در مورد الگوی رشد و مقدار و جهت رشد فك و صورت و ... است .

نرم افزارهای متعددی جهت آنالیز رادیوگرافی سفالومتری ابداع شده است ولی یكی از مهمترین مشكلاتی كه این گونه نرم افزارها در كشور ما دارند گران قیمت بودن آنها و نیاز آنها به سخت افزارهایی مانند دیجیتایزر و اسكنر است .

با توسعه كاربرد كامپیوتر در رشته دندانپزشكی از اوائل دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به تدریج نرم افزارهای متعددی جهت انجام آنالیزهای سفالومتری ، بررسی مرفولوژی صورت گرفته و مطالعه جهت مقدار و نحوه رشد مجموعه جمجمه صورتی ، طراحی شده اند .این روند در دهه ۸۰ میلادی نیز با شدت هر چه تمامتر ادامه یافت به طوری كه سال ۱۹۸۵ را سال Computer Aided in dentistry نامیده اند.

(Azad university Tracer Versien ۱) Aut V۱، نرم افزاری است كه تعداد