حتی اگر عکاس بی عیب و نقصی هم باشید نمی توانید عکس های کاملی بگیرید. برای رهائی از لکه و نقص ها می توان کارهای بسیاری در فتوشاپ اجراء کرد، اما برای رفع چروک ها به ابزا

ر دقیقتری نیاز است. برای این کار وارد Liquify شوید. این برنامه کامپیوتری در آدوب فتوشاپ المنتر و حتی در خود فتوشاپ هم وجود دارد.

شما می توانید با این برنامه تمامی تغییرات و فرآیند روتوش عکس را با به کارگیری قلم مو انجام دهید. با کاربرد درست این ابزار می توانید ظاهر عکس را جوان تر، خوش اندام تر یا حتی مانند یک کارتون غیرمعمول جلوه دهید.

به نظر می رسد این خانم در حال انجام تمرین های بدنسازی است و به طور یقین یک جلو بازوی بزرگ تر موجب تبسم او خواهد شد. ما هر دو را با بهره گیری از Lquify در فتوشاپ المنتر ۴ اجراء خواهیم کرد. تمامی ابزارهای مشابه در فتوشاپ نیز موجود هستند و می توانید از میانبرهای همانند استفاده کنید. در نخستین مرحله با رجوع به Layer و سپس به Duplicate Layer رویه پیش زمینه خود را کپی کنید. پس از ان با انتخاب Liquify Filter