شما می توانید در فتوشاپ از سایه نقطه ای ها استفاده کنید برای این کار

۱) در ابتدا خطی را به دور عکسی که می خواهید سایه بزنید، بکشید. سپس به روش زیر ادامه دهید:

OK


ادامه مطلب