در این مقاله به بررسی و مقایسه انواع، واسطه گرافیكی كاربر، واسطه متنی، هزینه، دستیابی به سیستم عامل، اجرای برنامه از طریق سی دی، نرم افزار كاربردی، كسب نرم افزار ك


ادامه مطلب