ویندوز ۹۵

در cd نصب ویندوز ۹۵ نرم افزاری وجود دراد که به شما امکان تهیه پشتیبان از رجیستری کامپیوتر را می دهد . برنامه Microsoft Configuration Backup ، CFGBACK.EXE، در مسیر Other\Misc\Cfgba

ck و در Cd نصب ویندوز قابل دسترسی است .فایل های پشتیبان گرفته شده توسط این برنامه با پسوند های RBK و در پوشه ذخیره می شود Windows \ نگهداری می شوند. اگر سیستم شما برای استفاده چندین کاربر ساختار بندی شده باشد، CFGBACK.EXE از فایل USER.DAT پشتیبان نمی گیرد.

بعد از پشتیبان گیری از رجیستری می توانید فایل RBK را به داخل یک فلاپی دیسک و برای موارد اضطراری کپی کنید. این فایل های پشتیبان در ویندوز ۹۵ بصورت فشرده شده ذخیره می شوند که تنها با استفاده از برنامه CFGBACK.EXE قابل استفاده هستند.

ویندوز ۹۸

ویندوز ۹۸ بطور اتوماتیک در هر زمانی که راه اندازی می شود ، یک نسخه پشتیبان از رجیستری را ایجاد می کند. علاوه بر این می توانید بطور دستی نسخه پشتیبان را از طریق نرم افزار Registry Checker که از طریق اجرای دستور SCANREGW.EXE از منوی Start | Run

چه راه حلی برای مواقع خراب شدن رجیستری وجود دارد؟

ویندوز ۹۵، ۹۸ و Nt همگی دارای مکانیسم پشتیبان گیری یکسانی هستند که کاملا قابل اعتماد است .

ویندوز ۹۵

در دایرکتوری ویندوز چندین فایل مخفی وجود دارد، ۴ تا از این فایل ها عبارتند از SYSTEM.DAT