این برنامه یك ابزار رایگان برای دریافت فایل از اینترنت در محیط متنی میباشد . این برنامه از پروتكل های HTTP، HTTPS و FTP پشتیبانی میكند و همچنین سازگار با سرویس دهنده های پ


ادامه مطلب